Świętych Świąt Bożego Narodzenia

“Przyszedłem na świat po to, abyśmy się spotkali i żyli razem w miłości Ojca.
Przybiegnijcie do Mnie wszyscy. Patrz: pełne dłonie mam miłości, którą rodzi Moje serce. Patrz jak wiele mogę jej dać wszystkim. Mogę zapalić wasze serca, aby w nich rodziła się miłość czysta – zbawiająca i odkupiająca. I chcę ją zapalić jeszcze większym ogniem, jeszcze większą mocą.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy i bierzcie, i nieście światło miłości w ciemności świata opanowanego przez demony zła. Niech wasze serca jaśnieją, niech promienieją Moim blaskiem.
Patrz w Moje Serce i z Niego czerp siłę i nadzieję. Jestem blisko, Stoję u progu i czekam na znak Ojca, aby ogarnąć świat i przemienić”
“Świadectwo” 784 A. Lenczewska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim ludziom dobrej woli, by prawdziwie cieszyli się z Wcielenia Boga w postać Dzieciątka Jezus.
By te Święta nie były tylko feriami zimowymi, czasem wolnym od pracy, czasem … obfitego jedzenia.
By były pełne miłości w spotkaniach człowieka z człowiekiem i człowieka z… Bogiem. Byśmy wszyscy (kto tylko może) obficie czerpali z łask sakramentalnych.
Wcielenie Boga w postać ludzką nadaje każdemu poczętemu człowiekowi niezbywalną godność.
Oby każdy z nas bezwzględnie szanował życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci.
Oby w naszych Polskich Rodzinach a w efekcie w całej naszej Ojczyźnie szanowane było życie i godność  każdego poczętego dziecka.
Oby  się w Polsce opamiętały siły zła i by już więcej  nie zabijano nienarodzonych.
Bowiem: Naród, który zabija własne dzieci jest Narodem bez przyszłości (J.P.II).

Obyśmy się stali “iskrą” dla świata…

Jadwiga i Jacek Pulikowscy